EPOXY

Żywice epoksydowe są używane jako wypełniacze w materiałach kompozytowych. Zalecamy konsultowanie typu i sposobu ich użycia z naszymu ekspertami, którzy skonstruowali i rozwinęli większość tych systemów. Jesteśmy bardzo otwarci na możliwość modyfikacji poniższej listy produktów specyficznie do Państwa potrzeb.

Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe

Nowoczesne żywice do laminowania

Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 120 Standardowa żywica o niskiej lepkości, znakomitej adhezji i bardzo dobrej odporności termicznej. Za wyjątkiem utwardzacza HG 353 wymagane jest wygrzewanie.
Utwardzacze HG 350, HG 351, HG 353 Szybkie utwardzacze z krótkimi czasami wiązania nawet w cienkich warstwach przy niskiej egzotermie. Mieszanie 100 : 35, czas pracy 10, 20 i 50 minut.
System przemysłowy do laminowania ręcznego..
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 285 Wysokiej jakości żywica skonstruowana do laminowania bez konieczności wygrzewania. Bardzo dobre własności mechaniczne i wystarczająca elastyczność nawet, gdy nie jest wygrzewana. Przeznaczona dla zastosowań w przemyśle lotniczym.
Utwardzacze HG 285, HG 286, HG 287 utwardzacze do LG 285, mieszanie 100 : 40. Czas pracy 45 minut, 2 i  3 godziny.
System epoksydowy do używanja głównie w lotnictwie.
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 385 nowocześniejsza wersja żywicy L285 MGS. Dzięki nowoczesnej technologii żywica ma wyższą stabilność temperaturową i lepsze parametry techniczne. Dla osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości konieczne jest wygrzewanie.
Utwardzacze HG 385, HG 386, HG 387 praca w temperaturze od  18°C, mieszanie 100 : 40. Produkt spełnia standardy dla samolotów sportowych po wygrzaniu w temperaturze wyższej niż 56°C przez 12 godzin.
Ten system jest przemysłową wersją żywice LG 285. Taki sam zestaw utwadzaczy, to samo mieszanie, czas życia i lepkość. Konieczne wygrzewanie.
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 735 G żywica epoksydowa serii 700, Innowacyjny nietoksyczny zamiennik systemu Araldite® LY 5052. W porównaniu do Araldite LY 5052, pozwala uzyskać do 14% większą wytrzymałość kompozytów węglowych. Wysoka odporność temperaturowa (>100°C).
Utwardzacz HG 735 utwardzacz do żywicey epoksydowej LG 735 G, mieszanie 100 : 35.
Ten system jest przemysłową wersją żywice LG 285. Taki sam zestaw utwadzaczy, to samo mieszanie, czas życia i lepkość. Konieczne wygrzewanie.
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 700 epoxid nové generace. Laminační systém pro RIM, RTM, vakuování i ruční laminaci. Extrémně nízká viskozita epoxidové pryskyřice umožňuje tvorbu laminátů velmi nízké hmotnosti. Vysoká reaktivita. Zpracovatelnost 25 minut až 3 hodiny. Dobrá teplotní odolnost i při vytvrzení za pokojové teploty. Vysoká flexibilita při zachování dobré teplotní odolnosti.
Utwardzacze HG 700 F, HG 700 M+, HG 700 M, HG 700 zpracovatelnost 25, 40, 50 a 70 minut, poměr tužení 100 : 30.
Utwardzacz HG 737 tužidlo do epoxidů řady 700, poměr míchání 100 : 30, zpracovatelnost 2,5 až 3 hod. Vysoká flexibilita, možno použít i bez tepelného dotvrzení.
System eposydowy do zarówno RTM jak i ręcznego laminowania. Bardzo niska lepkość, dobra odporność termiczna, bardzo elastyczne i wytrzymałe skleiny.
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 120 Żywica o małej lepkości. Znakomita przyczepność i bardzo dobra odporność termiczna.
Utwardzacz HG 100 (EM 100) nowoczesny utwardzacz o długim czasie pracy (ok. 3 godziny). Jeden z najlepszych na rynku utwardzaczy ze znakomitymi własnościami mechanicznymi. Wygrzewanie konieczne.
Utwardzacz HG 120 mieszanie 100 : 25, odporność termiczna po wygrzaniu w temp. 90°C wynosi 120°C. Wygrzewanie konieczne.
Nowoczesny system z bardzo dużą odpornością termiczną. Może być stosowany do systemów nawijania włókien węglowych (np. maszty, bomy, połączenia łopat wirników wiatrowych i inne).
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 115 Najbardziej popularna standardowa żywica do laminowania. Przeznaczona zarówno do laminowania jak i produkcji foremników. Konieczne wygrzewanie.
Żywica epoksydowa LG 730 żywica nowej generacji, bardzo rzadka i płynna. Bardzo dobra wytrzymałość nawet bez wygrzewania. Bez ryzyka zesztywnienia. Wysokoreaktywna i odporna termicznie.
Żywica epoksydowa LG 815 wytrzymała żywica epoksydowa do materiałów ściernych i elementów odpornych na uderzenia. Przeznaczona np. do kajaków górskich.
Utwardzacz HG 25, HG 25 M Utwardzacze z najchętniej używanymi czasami pracy 25 minut i 35 - 40 minut. Mieszanie 100 : 25, wygrzewanie minimum 50°C jest konieczne.
Utwardzacz HG 28 dwugodzinny utwardzacz do LG 730, przeznaczony do elementów mocno obciążonych (np. łopaty śmigieł). Mieszanie 100 : 30.
up

Żywice do produkcji foremników

Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 112 bardzo dobra wytrzymałość i stabilność kształtu i dobra stabilność temperaturowa (do 140°C). Używana do produkcji wysokiej jakości foremników. Konieczne wygrzewanie.
Utwardzacz HG 2 Utwardzacz przenaczony specjalnie do żywicy LG 112. Bardzo dobra wytrzymałość i stabilność kształtu w wysokich temperaturach ( ok. 120°C). mieszanie 100 : 30. Do osiągnięcia deklarowanych parametrów konieczne wygrzewanie.
Utwardzacze HG 40 F, HG 40 M i HG 40 utwardzacze do foremników eposydowych. Mieszanie 100 : 40, czasy pracy 25 minut, 40 minut i 1 godzina. Konieczne wygrzewanie dla osiągnięcia deklarowanych własności.
Utwardzacz HG 120 mieszanie 100 : 25, odporność temperaturowa do 150°C. Konieczne wygrzewanie.
Ten system jest przeznaczony szczególnie do produkcji foremników. Bardzo wysoka stabilność kształtu i odporność temperaturowa.
up

Systemy epoksydowo-anhydrytowe

Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 150 elastyczny wariant żywicy epoksydowej do systemu anhydrydtowego z odpornością termiczną do 100°C. Przenaczony do prepregów i nawijania.
Utwardzacz VE 95 Utwardzacz anhydrytowy do żywic epoksydowych. Wygrzewanie od  80°C.
Utwardzacz VE 95-2 Utwardzacz anhydrytowy do żywic epoksydowych for epoxy resins. Curing from 80°C. Do użytku z przyspieszaczem.
Utwardzacz VE 112 Utwardzacz anhydrytowy do żywic epoksydowych. Przenaczony do żywice LG 150 do nawijania węglowych zbiorników ciśnieniowych.
Utwardzacz VE 112-2 Utwardzacz anhydrytowy do żywic epoksydowych. Przenaczony do żywicy epoksydowej LG 150 do nawijania węglowych zbiorników ciśnieniowych. Do użytku z przyspieszaczem.
Przyspieszacz SG 2 Standardowy przyspieszacz do systemów epoksydowo-anhydrytowych.
To bardzo szybki system anhydrytowy, możliwy do wygrzewania w niższych temperaturach (80°C). Jest przeznaczony do nawijania zbiorników ciśnieniowych.
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 100 składnik wonego systemu anhydrytowego z wysoką odpornością temperaturową Tg (> 120°). Przenaczony do prepregów i nawijania.
Utwardzacz VE 100  ue przyspieszony Utwardzacz do systemu anhydrytowego LG 100 + VE 100.
Utwardzacz VE 100-2 Utwardzacz do systemu anhydrytowego LG 100 + Utwardzacz VE 100, z 2% dodatkiem przyspieszacza SG 2 do innych niż trzy komponenetowych systemów dozowania i mieszania.
Przyspieszacz SG 2 Standardowy przyspieszacz do systemów epoksydowo-anhydrytowych.
 Bardzo wolny system anydrytowy do przygotowywania prepregów i nawijania. Narzędzia produkcyjne mogą być czyszczone nawet po kilkunastu dniach. Wysoka odporność temperaturowa. Konieczne wygrzewanie.
up

Systemy epoksydowe do speiniania i do zalewania

Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa LG 100 epoksydowy system do spieniania z wysoką wytrzymałością i wysoką adhezją. Odporność cieplna po wygrzaniu przekracza  80°C.
Utwardzacz HG 30 utwardzacz do systemu do spieniania. mieszanie 100 : 30 (twarda łamliwa pianka) do 100 : 40 (twarda pianka).
Czynnik spieniający FC 3 Dozowanie w zależności od wymaganej gęstości piany 1 - 5%. Przy 3% kompozycja zwiększa objętość około 5 razy.
To elastyczny system do spieniania z bardzo wysoką wytrzymałością.  Tworzy nawet grube wytrzymałe piany o gęstościach 120 - 130 kg/m3.
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica epoksydowa SLIP LG 100 wysoce przezroczysta żywica głównie do zalewania, ale umożliwia produkcję grubych wielowarstwowych laminatów. Przenaczona do specjalnych zastosowań jak produkcja gadżetów reklamowych, imitacja szkła i lodu.
Utwardzacz S - HG 130 mieszanie 100 : 30. Bardzo wolny utwardzacz praktycznie bez efektu egzotemicznego. Bardzo dobre parametry pracy w temperaturze pokojowej.
Utwardzacz S - HG 140 mieszanie 100 : 40. Około 40% szybszy niż utwardzacz S-HG 130. Zawiera skąłdniki które zapewniają wysoką przejrzystość nawet przy powierzchni formy. Trochę wyższa egzotermia niż S-HG 130.
up

Żelkoty epoksydowe

Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żelkot epoksydowy LG C1 Przezroczysty, chemoodporny żelkot. Używany do jako warstwa wewnętrzna zbiorników paliwa dające przezroczyste zabezpieczenie.
Utwardzacz HG C1 Utwardzacz do żelkotu LG C1. Mieszanie 100:50. Czas pracu ok.. 50 minut
Chemoodporny żelkot epoksydowy. Jest odporny na wszystkie rozpuszczalniki z benzyną włącznie. Wygrzewanie konieczne. Może być używany jako topcoat.
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żelkot epoksydowy FG 110 Żelkot epoksydowy na bazie NOVOLACu. Kolor beżowy.
Utwardzacz FT 110 utwardzacz do FG 110, mieszanie 100 : 10.
Utwardzacz FT 113 utwardzacz do FG 110, mieszanie 100 : 13.
Żelkot narzędziowy do form o bardzo dużej twardości (95 Shore D) umożliwia intensywne szlifowanie i polerowanie. Nie jest delikatny.
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żelkot epoksydowy G 70 UV wyjątkowo odporny na UV, przezroczysty
Utwardzacz GT 70 wolny utwardzacz do G 70 UV, mieszanie 100 : 25.
Utwardzacz HG 133 najczęściej używany utwardzacz do G 70 UV,czas pracy ok. 20 minut, meszanie 100 : 30.
Żelkot zabezpieczający przed UV, odporny na warunki pogodowe i chemikalia.
up
Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
RenGel© SW 56 chętnie używany i sprawdzony przez lata żelkot do form. Dobre właściwości szlifowania i polerowania.
RenGel© SW 18 zielony żelkot narzędziowy o bardzo dobrze polerowalny i  odporny termicznie.
RenGel© SW 404 Wyjątkowo odporny żelkot na krawędzie i całe formy. Porerowanie jest niemożliwe.
Utwardzacz Ren© HY 5159 utwardzacz do żelkotów RenGel© z dobrą odpornością termiczną. Wygrzewanie konieczne.
Utwardzacz Ren© HY 2404 utwardzacz do żelkotów RenGel© używany w przypadkach, gdzie wygrzewanie nie jest możliwe.
up

Epoxidová lepidla

Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
FIX BOND 57 - składnik A Specjalny, silnie wiążący klej tworzy silną i jednocześnie elastyczną powłokę. Połączenia klejone części metalowych dają silniejszą spoinę niż spawanie. Mocne, trwałe skleiny w zakresie temperatur -60°C do 100°C.
FIX BOND 57 - składnik B hardener for epoxy glue FIX BOND 57 A, mixing ratioUtwardzacz do FIX BOND 57. Mieszanie 100 : 140
FIX BOND 57 TIX - składnik A Czarny, tiksotropowy, do różnych typów powierzchni FIX BOND 57.
FIX BOND 57 TIX - składnik B Utwardzacz do  FIX BOND 57 TIX A, mieszanie 100 : 130.
FIX BOND 150 - składnik A Elastyczny klej przeznaczony szczególnie do drewna (rdzeni drewnianych) pod naciskiem (prasa) i w w podwyższonej temperaturze (skateboardy, snowboardy, narty itd.)
FIX BOND 150 - składnik B Utwardzacz do FIX BOND 150 A. Czas pracy ok.. 35 minut. Zwyle używany pod prasą i w temperaturach 90-120°C kilkanaście minut.
Klej epoksydow 5 minutowy - składnik A Bardzo szybki klej epoksydowyprzeznaczony do wszystkich zastosowań gdzie wymagany jest krótki czas wiązania. Wygrzewanie nie jest konieczne.
Klej epoksydow 5 minutowy - składnik B Utwardza do kleju 5 minutowego.  Mieszanie 100 : 100.
FLEX 40 - składnik A Uniwersalny klej do metalu, wygranych laminatów oraz drewna. Wysoka lepkość, czas pracy ok.. 50 minut. Zalecane jest wygrzanie do 70°C.
FLEX 40 - składnik B Utwardzacz do FLEX 40 A, mieszanie 100 : 40
up

Poliestry i winyloestry

Żywiece poliestrowe i winyloestrowe do produkcji foremników

Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica poliestrowa RM 2000 Nienasycona żywica poliestrowa do budowy foremników. Przeznaczona dla bardziej skomplikowanych foremników również o trudnych kształtach.Czas życia 40-45 minut
Żywica poliestrowa RM 2000 LGT Nienasycona żywica poliestrowa do budowy foremników. Przeznaczona dla bardziej skomplikowanych foremników również o trudnych kształtach.Czas życia 60-70 minut
Peroxyd CATA 2000 do żywicy RM 2000, mieszanie 100 : 1 - 1,5.
Peroxyd K1 do żywic poliestrowych, mieszanie 100 : 1 - 3.
Peroxyd Butanox M 50 do żywic poliestrowych, mieszanie 100 : 1,5.
up

Poliestrowe żelkoty, utwardzacze i rozcienczalniki

Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żelkot poliestrowy UP Vorgelat T 30 bezbarwny bezbawny żelkot poliestrowy kompatybilny z laminatami epoksydowymi
Żelkot poliestrowy UP Vorgelat T 35 white biały żelkot poliestrowy kompatybilny z laminatami epoksydowymi
Żelkot poliestrowy UP Vorgelat T 35 SH (white) biały żelkot poliestrowy kompatybilny z laminatami epoksydowymi, najczęściej używany do malowania samolotów UL i szybowców
Peroxyd SF 2 utwardzacz do żelkotów poliestrowych MGS®, mieszanie 100 : 1,5 - 2
Peroxyd SF 10 utwardzacz do żelkotów poliestrowych MGS®, mieszanie 100 : 10
Rozcienczalnik SF rozcienczalnik do nienasyconych żywic poliestrowych i żelkotów MGS®. W przeciwieństwie do acetonu, jest bardziej delikatny dla czyszczonego materiału
Żelkot poliestrowy Polygel 3232 wysoko przezroczysty topcoat poliestrowo akrylowy  z wysokiem stopniem odporności UV. Utwardzanie promieniami UV
Inicjator UV utwardzacz do żywicy poliestrovej Polygel 3232, żelowanie inicjowane lampą UV lub światłem słoneczny. Czas żelownia 2-15 minut.
Rozcienczalnik do żywicy Polygel 3232 reaktywny rozcienczalnik do żywicy  Polygel 3232, w pełni UV utwardzalny. Dodany do struktury zwiększa wytrzymałość pokrycia.
up

Żywice vinyloestrowe

Produkt Charakterystyka / Zastosowanie
Żywica winyloestrowa 680 TPA Tiksotropowa, przyspieszona żywica do wyrobów o dużej odporności chemicznej, preznaczona do laminowania ręcznego, nakładania pistoletem i RTM
up

Video

Fotogalerie

Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.

GRM Systems s.r.o. | Technologická 28 | 779 00 Olomouc | Česká republika
Tel.: +420 585 431 734 | Fax: +420 585 431 994 | email: info@grm-systems.cz | © 2024 GRM
Společnost GRM Systems s.r.o. (hlavní žadatel) a společnost Foller s.r.o. (partner projektu zapojený do realizace) společně realizují projekt Moderní kompozitní matrice (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005093), jehož cílem je vývoj kompozitních systémů s výrazným zlepšením odolnosti kompozitních profilů na bázi nejmodernějších reaktoplastických systémů matric. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).